เป็นคลิปที่ผู้จัดทำได้ทดลองหัดใช้ โปรแกรมออนไลน์  http://goanimate.com/  แล้วฝึกปฏิบัติโดยมีโจทย์เป็นงานของกลุ่มเลขานุการ ต้องทำงานอะไรบ้างให้กับเจ้านาย  ร่างเป็น storyboard  มีส่วนประกอบได้แก่ ฉาก หัวข้อ ตัวละคร อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน คำพูด  sound effect เพลงประกอบ การตกแต่งสีสรร จัดรูปแบบ วางจังหวะของเวลา แล้วหาข้อมูลการสืบค้นเนื้อหาและเสียงประกอบเพิ่มเติมจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต 
 
 
ในเนื้อหาจะเป็นสิ่งที่เลขานุการจะพึงปฏิบัติเมื่อต้องมาทำหน้าที่ในอาชีพนี้ เป็นเสียงภาษาอังกฤษประกอบคำบรรยายภาษาอังกฤษ ง่าย ๆ และเป็นศัพท์เฉพาะสำหรับสำนักงาน ซึ่งสามารถ หยุด เพื่ออ่านหรือ replay ได้ โดยเข้าชมได้สองทาง ที่ผู้เขียนระบุไว้ดังนี้
 
 
 
 
 
 
 
คลิกเข้าชมลิงค์ที่ pimporn-secretary2012 ด้านล่าง
 
 
 
 
 
Created by Pimporn Sarichun
October 2012
 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (1.47.8.88|1.47.8.88) on 2015-03-02 21:05